Welkom op Jan Bommel.nl

Ik heb al jongste bediende bij een bank in de avonduren een rechtenstudie gedaan en werd daarna in opleiding genomen tot kantoordirecteur. Aan het einde van die opleiding werd ik benoemd tot directeur van het kantoor Hoogeveen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. Na een aantal jaren switchte ik over naar de Nederlandse Credietbank N.V., die mij tot mededirecteur van het kantoor Haarlem benoemde. Enige jaren later volgde een benoeming tot rayondirecteur. Daarna tot onderdirecteur en tenslotte directeur van de Nederlandse Credietbank N.V.

In mijn vrije tijd werkte ik in de evangelisatie en als ouderling in Gereformeerde Kerken. Ook preekte ik met een preekconsent acht jaar in Gereformeerde Kerken in Noord-Holland.

Op een zeker moment verliet ik, na negen en dertig jaar, het bankwezen en ging theologie studeren. Die studie werd voltooid met een master aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Weer een paar jaar later promoveerde ik aan de Vrije Universiteit te Amsterdam tot doctor in de theologie op een proefschrift Simson in Tweevoud. Daarna heb ik nog vele boeken geschreven: Twee wetenschappelijke boeken, uitgegeven door Shaker Publishing, Maastricht, onder de titels Godsdiensten van de Wereld en Verhalen uit het bijbelboek Richteren en vele boeken voor een breed publiek. Bekijk hier een opsomming.

Verhalen uit het Bijbelboek Richteren

Een vertaling en toelichting op de inhoud van verhalen uit het Bijbelboek Richteren.

Bekijk boek

Godsdiensten van de wereld

Een uitgebreide bespreking van het ontstaan, geschiedenis en inhoudelijke kenmerken van de grote godsdiensten.

Bekijk boek